‘Middeleeuwse stedelingen niet slechter af dan dorpsbewoners’

Middeleeuwse stedelingen waren waarschijnlijk niet slechter af dan dorpsbewoners uit die tijd. Wel liepen beide groepen heel verschillende gezondheidsrisico’s. Dat vermoedt Rachel Schats na onderzoek op botmateriaal. Promotie op 3 november.

We gaan er vaak van uit de Middeleeuwse stad met haar slechtere hygiëne en hogere bevolkingsdichtheid een negatieve invloed had op het fysieke welzijn van de stedelingen. En aan het boerenbestaan wordt tegelijkertijd een soort idyllische puurheid toegedicht. Nieuw onderzoek van osteoarcheoloog (archeoloog die beenderen onderzoekt, red.) Rachel Schats ondergraaft deze aannames. Schats: ‘Uit mijn onderzoek blijkt dat het platteland en de stad helemaal niet zoveel van elkaar verschilden op het gebied van ziekten.’

Botmateriaal
Schats onderzocht voor haar proefschrift de botten van Middeleeuwse stedelingen uit Alkmaar (1448 – 1572 AD) en plattelandsbewoners uit het West-Friese buurtschap Blokhuizen (1000 – 1200 AD) en het Zeeuwse ‘verdronken dorp’ Klaaskinderkerke (1286 – 1570 AD). Aan het botmateriaal kon ze tot op zekere hoogte aflezen welke ziektes of gebreken deze mensen hadden, wat hun fysieke belasting was, en wat zij aten.

Tuberculose
Uit Schats’ onderzoek wordt duidelijk dat de risico’s van de stad erg verschillen van de gevaren van het platteland. Zo ontdekte Schats op zeker twee van de 189 Alkmaarse skeletten aangetaste ribben en wervels, wat duidt op tuberculose. Geen enkele van de 173 plattelandsbewoners leed aan diezelfde ziekte. Schats: ‘Aangezien slechts 10 procent van de tbc-patiënten botaandoeningen krijgt, kun je er vanuit gaan dat er nog veel meer Alkmaarders aan tbc leden. Vermoedelijk was het verschil met het platteland dus nog een stuk groter.’

Lees verder op de website van de Universiteit Leiden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s