In de ban van goed en fout

Radicaal-rechtse partijen zoals de PVV debatteren volop mee in de politieke arena. Dat was in de jaren 80 en 90 wel anders, meent Jan de Vetten. Hij onderzocht de bestrijding van de Centrumpartij en de Centrumdemocraten. Promotie op 9 november.

Kedichem, maart 1986. Leden van de Centrumpartij (CP) en de Centrumdemocraten (CD) vergaderen in een hotel over samenwerking. Buiten gaan antifascistische demonstranten tot de aanval over. De ruiten gaan in, meerdere rookbommen vliegen naar binnen. Er breekt brand uit. De meeste CP’ers en CD’ers kunnen ternauwernood aan de vlammen ontsnappen, maar de latere vrouw van CD-leider Hans Janmaat valt in een gebroken ruit. Een van haar benen moet worden afgezet.

Erfgenamen van nazi’s
De actie is tekenend voor de felheid waarmee de CP en de CD werden bestreden, zegt promovendus Jan de Vetten. ‘Niet alleen antifascisten, maar ook maatschappelijke organisaties, de media en politici pakten de politieke partijen van Janmaat ongelooflijk hard aan. Veel Nederlanders zagen de partijen als de erfgenamen van het nazisme en fascisme, omdat ze zo sterk ageerden tegen immigratie en integratie.’

‘Foute’ partijen
Na jaren van onderzoek – onder meer in de persoonlijke archieven van Janmaat – concludeert De Vetten dat Nederland in de jaren 80 en 90 in de ban was van een strijd tegen de ‘foute’ CP en CD. Het leidde er volgens hem toe dat die partijen compleet anders behandeld werden dan andere politieke partijen. ‘De partijen van Janmaat werden  niet gezien als politieke opponenten, maar als regelrechte vijanden. Met zulke partijen praat je niet, die bestrijd je.’

Lees verder op de website van de Universiteit Leiden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s