Artsen en burgers onder vuur in conflictgebieden

Het is tijd dat de internationale gemeenschap een halt toeroept aan oorlogsmisdaden – in het bijzonder tegen medisch personeel. Dat zei internationaal voorzitter Joanne Liu van Artsen zonder Grenzen tijdens de Cleveringa-oratie.

Steeds vaker liggen ziekenhuizen, artsen en patiënten letterlijk onder vuur. In conflictgebieden bombarderen soldaten willens en wetens medische centra. De internationale gemeenschap moet daar iets tegen doen, zei Liu op 25 november tijdens de jaarlijkse Cleveringa-oratie. Dit collegejaar is de Canadese kinderarts Cleveringa-hoogleraar aan de Universiteit Leiden, ter nagedachtenis aan de protestrede van de gelijknamige Leidse hoogleraar in 1940 (zie kader).

Kunduz
Liu spreekt uit ervaring. Sinds haar aanstelling in 2013 heeft ze als voorzitter van Artsen zonder Grenzen veel conflicten en crises meegemaakt. Natuurrampen, de uitbraak van ebola, maar ook veel geweld door mensenhanden. Ze noemt onder meer het voorbeeld van een Amerikaanse aanval op het grootste traumacentrum van Artsen zonder Grenzen in de Afghaanse provincie Kunduz. ‘Die dag in oktober 2015 is een zwarte dag voor onze organisatie. Er vielen maar liefst 42 doden. En dat terwijl de GPS-coördinaten van het ziekenhuis bekend waren bij de autoriteiten.’

Bewuste acties
Die aanvallen op ziekenhuizen zijn volgens Liu lang niet altijd ongelukken, of ‘collateral damage’ in het militaire jargon. Meer dan de helft van de aanvallen zou een bewuste actie zijn. Dat gebeurt volgens Liu op dit moment bijvoorbeeld in het belegerde Oost-Aleppo in Syrië. ‘Het Syrische leger hanteert een ‘geef-je-over of sterf’-strategie. Burgerdoelen worden stelselmatig vernietigd. En de acht overgebleven ziekenhuizen zijn in totaal al 33 keer gebombardeerd.’ In heel Syrië zijn 63 van de zeventig door Artsen zonder Grenzen gesteunde medische centra één of meerdere keren getroffen door luchtaanvallen.

Lees verder op de website van de Universiteit Leiden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s