‘Invloed media op wetgeving is beperkt’

Nieuwsberichten hebben slechts beperkte invloed op het verloop van wetgevingsprocessen. Dat laat politicoloog Lotte Melenhorst zien in haar dissertatie. Promotie op 21 maart.

Wie op dinsdagmiddag naar het vragenuurtje in de Tweede Kamer kijkt, ziet dat Kamerleden regelmatig refereren aan nieuwsberichten. Media-aandacht is vaak de directe aanleiding om vragen te stellen aan ministers of staatssecretarissen, en zo een onderwerp op de politieke agenda te zetten.

Als we enkel en alleen kijken naar het verloop van wetgevingsprocessen, dan is de invloed van de media veel beperkter. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van politicoloog Lotte Melenhorst. De standpunten van politici en hun partijen veranderen niet of nauwelijks onder invloed van media-aandacht. Melenhorst komt tot deze conclusie na het bestuderen van drie recente wetsvoorstellen die ieder op veel media-aandacht konden rekenen: de Wet Normering Topinkomens, de Wet Werk en Zekerheid en de Wet Studievoorschot Hoger Onderwijs.

Lees verder op de website van de Universiteit Leiden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s